Mănăstirea Hurezi sau Mănăstirea Horezu este cea mai de seamă ctitorie a domnului martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714).
Printre mănăstirile monumente istorice, care împodobesc pământul românesc, Mănăstirea Hurezi este considerată, împreună cu schiturile sale, cel mai reprezentativ complex de arhitectură, definitoriu pentru „stilul brâncovenesc”.
Este așezată în partea de nord a județului Vâlcea, pe drumul național DN 67 Râmnicu Vâlcea - Târgu Jiu, la poalele munților Căpățânii, străjuită de codrii, într-un loc plin de farmec și singurătate, a cărui liniște o tulbură doar cântecul huhurezilor, acele păsări de noapte care au dat, probabil, numele acestor locuri și al mănăstirii.
Citeste mai mult

ANUNȚ INFORMARE PUBLICĂ


SE ANUNȚĂ PRIN PREZENTA, INTENȚIA MĂNĂSTIRII HUREZI DE A DEPUNE ȘI IMPLEMENTA PROIECTUL RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI MONASTIC HUREZI
IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 5.1
“CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL”
DETALII PRIVID PROIECTUL SE GASESC ALĂTURAT ÎN ANEXA 6 „FIȘA CADRU DE PREZENTARE PROIECT”
FIȘA CADRU DE PREZENTARE PROIECT

Așezare